Såler

Velkommen til FotHelseKlinikken Årnes

Copyright © All Rights Reserved

Om såler :

 

FotHelseKlinikken bruker Haløsålen som en del av behandlingen, hvis det er behov for såler.

 

Denne sålen er brukt i 300.000 behandlinger med 50% behandlingseffekt.

 

Sålen er utviklet med bakgrunn i kunnskap om det gående mennesket . Ikke på bakgrunn av passive avtrykk eller volum og inntjening.

 

Sålen tilpasses individuelt utifra sko, ganganalyser, muskel og leddtester, smerter og eventuelle sykdommer.

 

Den brukes medisinsk av autorisert fotterapeut/bedriftsterapeut med kunnskap om gangavvikling, sko, muskler og ledd, samt sykdommer som har betydning for føttene.

 

Feil styringsfaktor i sko kan oppheve sålens behandlende virkning.

De fleste sko har konkavitet i innersålen. Dette fører til økt trykk i hæl, midtfot og forfot.

 

Kan også lage en myk avlastende såle, for de som har behov for ekstra avlastning, som f.eks Diabetespasienter eller pasienter med Reumatiske lidelser

 

Fothelseklinikken samarbeider med :

 

Håvard Høydahl hos Såleklinikken, gjennom Praksiskollektivet.

Håvard har behandlet og kvalitetssikret 180000 behandlinger i Norge.

 

Halø sålen med Monica Ruud Leithe.

Sålene er implementert i fagplanen til Aut. Fotterapeuter og lages individuelt tilpasset hver enkelt pasient.